Privaatsuspoliitika

Poesregistreerumisel ja ostude tegemisel säilitab müüja kliendi kohta tema esitatud isikuandmed, ees- ja perekonnanimi, tava- jae-posti aadress, kontakttelefon) ja kogu tehtud oste puudutava teabe.

Kõikikliendilt tellimuse vormistamise käigus saadud andmeid peab müüja kliendiisikuandmeteks ja töötleb neid konfidentsiaalse teabena vastavalt EVisikuandmete kaitse seadusele ostude paremaks kavandamiseks ja tarbijaharjumuste analüüsiks.

Müüja ei edasta saadud andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud minimaalseltneid, mis on vajalikud kauba kohaletoimetamise korraldamiseks. Kliendil on õigus vaadata müüja valduses olevaid andmeid ning keelata nende edasisetöötlemise.

Krüptitudandmeedastuskanali kasutamine poe ja pankade vahel tagab selle, et kõrvalisedisikud ja ka müüja ei saa juurdepääsu kliendi isiklikele pangarekvisiitidele.

Kõikerimeelsused kliendi ja müüja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel.

Müüja vastab kliendi kaebustele ja pretensioonidele e-posti teel 10 tööpäeva jooksul. Kui erimeelsusi ei suudeta lahendada kompromissi kaudu, on kliendil õigus oma huvide kaitsmiseks pöörduda Riigi Tarbijakaitseametisse võiTallinna Linnakohtusse. Kõik vaidlused, mis tekivad kokkuleppemittesaavutamisel või nende tingimuste ulatuse väliselt, lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide alusel.